Saltar apartados

ÚLTIMA HORA - Notícies publicades en Novembre, 2018

2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021
Gener / Febrer / Març / Abril / Maig / Juny / Juliol / Agost / Setembre / Octubre / Novembre / Desembre
Notícies publicades en Novembre, 2018
 • Dijous, 15
 • Logo Setrill

  EL SETRILL. Un programa de radi sobre Gastronomia, Tradicions Culinàries i Salut

   

  Dilluns que ve 19 de novembre arranca la segona temporada del Setrill. A les 13:15 es podrà visualitzar en directe a través del Facebook Live de Ràdio UA (https://www.facebook.com/radiodelaua/ ) i amb posterioritat en la pàgina de Facebook del propi programa (https://www.facebook.com/elsetrillgastronomic/ ) i en la pàgina web de Ràdio UA https://radio.ua.es/ en format podcast. En aquesta ocasió se centrarà en els bolets i en les herbes silvestres.

  El Setrill és un programa per a tota la comunitat universitària i per a tots aquells que tinguen a ben escoltar-ho. Un espai on s'exposa en la taula la gastronomia de la nostra terra i el seu paper en la consecució d'una alimentació més saludable. Forma part de les activitats divulgatives de la "Càtedra Carmencita d'Estudis del Sabor Gastronòmic", una de les Càtedres Institucionals de la Universitat d'Alacant i del Centre de Gastronomia del Mediterrani, GASTERRA.

 • Divendres, 9
 • logo Cultura Gitana

  Enllaç a BOUA convocatòria projectes de recerca sobre el poble gitano (PDF)

  Bases de la convocatòria de finançament de projectes de recerca sobre el poble gitano. Càtedra de Cultura Gitana. Universitat d'Alacant 2018.

  Resolució

 • Dilluns, 5
 • logo ua

  ELECCIONS 2018 PER A LA RENOVACIÓ DELS MEMBRES ELECTES DEL CONSELL DE DPTO.

   

  1- Calendari Electoral

   

  • Vot Anticipat. El dret al vot anticipat es podrà exercir entre els dies 30 de novembre i 2 de desembre, seguint l'establit en l'article 28 del reglament electoral de la Universitat d'Alacant. Tant la certificació de la inscripció en el cens com el lliurament del sobre amb la papereta de votació es realitzarà en la Secretaria del Departament.

   

  2- Cens Electoral Provisional


  Les reclamacions contra el cens electoral provisional hauran de presentar-se, abans del 12 de novembre de 2018, davant la secretaria del Dpto. d'Infermeria Comunitària Medicina Preventiva i Salut Pública i Història de la Ciència, a través del correu electrònic dsp@ua.es o per escrit en la seu de la secretaria de l'edifici de Ciències Socials.

  Les persones que apareguen adscrites a dos col·lectius hauran de presentar la corresponent reclamació, dins del termini a dalt indicat, assenyalant el col·lectiu al que desitgen ser adscrites. En cas de no fer-ho, seran adscrites al col·lectiu amb menor nombre d'electors.

  3- Cens definitiu

  Ateses les reclamacions al cens provisional presentades durant el període establit en el calendari electoral, pot consultar-se ací o en la secretaria del departament el cens definitiu dels electors i electores per a la renovació dels membres electes del Consell de Departament, 2018.

  4- Presentació de candidatures

  El termini de presentació de candidatures a les eleccions 2018 per a la renovació dels membres electes del Consell de Departament estarà obert entre el 14 i el 20 de novembre de 2018. Els impresos per a la presentació de candidatures individuals o agrupacions de candidatures hauran de presentar-se, emplenats i signats, en la seu de la comissió electoral, en la Secretaria del Departament d'Infermeria comunitària, Medicina preventiva i Salut pública i Història de la ciència, o mitjançant el Registre General de la Universitat. No s'admitiran candidatures presentades mitjançant el correu electrònic.

   5- Proclamació provisional de candidatures

  Tancat el termini per a la presentació i esmena d'errors en les candidatures, pot consultar-se la proclamació provisional de candidatures, contra la qual es podrà presentar reclamació fins al 27 de novembre

  6- Proclamació definitiva de candidatures

  Finalitzat el termini establit en el calendari electoral, la comissió electoral proclama la llista definitiva de candidatures a les eleccions de membres electes del Consell de Departament d'Infermeria comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública i Història de la ciència, com a representants del col·lectiu de Personal d'Administració i Serveis, Estudiants i PDI sense vinculació permanent (no Doctor) i personal investigats en formació.

  Atès que el nombre de candidats a representants del col·lectiu de Personal d'Administració i Serveis i el de PDI sense vinculació permanent (no Doctor) i personal investigador en formació coincideix amb el nombre de representants elegibles, quedaran proclamats com a representants de manera automàtica, sense necessitat de realitzar la votació. El vot anticipat i el vot presencial es realitzaran únicament per al col·lectiu d'Estudiants, en la forma i dates indicades en el calendari electoral i en els aclariments publicats per la comissió electoral en el tauler d'anuncis del Departament i en aquesta pàgina web.

  El vot anticipat podrà realitzar-se al llarg del divendres dia 30 de novembre, en la seu de la Secretaria del Dpto. d'Infermeria comunitària, Medicina preventiva i Salut Pública i Història de la ciència, des de les 9 h a les 20 h. les persones que desitgen exercir aquest dret, hauran de disposar d'un document d'identificació i presentar-se en la secretaria on se'ls lliurarà la papaleta de vot i el certificat d'inclusió en el cens electoral del col·lectiu en el qual desitgen exercir el seu dret a vot.

  7- Campanya electoral

  Tal com estableix el calendari electoral, la campanya electoral començarà el dia 30 de novembre. Totes les activitats de la campanya hauran de realitzar-se d'acord a l'establit en l'article 24 del Reglament electoral de la Universitat d'Alacant. La comissió electoral està a la disposició dels candidats per a donar suport i autorització a tots els actes programats.

  8- Jornada de votació

  D'acord amb en el calendari electoral, la jornada de votació per a l'elecció dels membres electes del Consell de Departament d'Infermeria comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública i Història de la ciència se celebrarà el dilluns 3 de desembre, de 9h a 20h. La taula electoral quedarà instal·lada en el Seminari Concepción Arenal, situat en el soterrani de l'edifici de Ciències Socials.

  Tal com s'indica que l'apartat anterior, atès que el nombre de candidats a representants del col·lectiu de Personal d'Administració i Serveis i el de PDI sense vinculació permanent (no Doctor) i personal investigador en formació coincideix amb el nombre de representants elegibles, quedaran proclamats com a representants de manera automàtica, sense necessitat de realitzar la votació. Per tant, durant la jornada de votació solament podran exercir el seu dret al vot els electors que pertanguen al col·lectiu d'estudiants.

  Els qui desitgen exercir el dret al vot, hauran d'acudir a la seu de la taula electoral proveïts d'un document d'identificació.

  9- Proclamació provisional de candidatturas electes.

  Finalitzat l'escrutini a les 21 h. del 3 de desembre de 2018, es procedeix a la publicació de la proclamació provisional de candidatures electes. Contra aquesta proclamació es podran presentar reclamacions entre el 5 i el 7 de desembre.

   

  10-Proclamació definitiva de candidatures electes

  D'acord amb l'establit en el calendari electoral, es procedeix a la proclamació definitiva de candidatures electes.

 • Tornar al tauler principal

Departament d'Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública i Història de la Ciència


Universitat d'Alacant
Departament d'Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública i Història de la Ciència
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3919

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464